dilluns, 26 de setembre de 2022

BEQUES D'ÈXIT

Ja ha sortit la convocatòria de les beques d'èxit pel curs 2022-23. 

BEQUES MAJORS DE 18 I MENORS DE 30

* per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 matriculades en els cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, durant els cursos 2022-2025,

Requisits:

Alumnes que cursin FP 

a) Estar matriculat en un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB. 

En el cas específic dels alumnes de cicles d'FP de 2.000 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives (s'hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball). 

b) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2022-2023 No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

ACCÉS AL BOIB 👇

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació deles Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Jove: Beques d’Èxit per a l’estudi2022-2025», del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys imenys de 30 matriculades en els cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de personesadultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostingutsamb fons públics de la CAIB, durant els cursos 2022-2025, i inscrites en el Sistema Nacional deGarantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període2021-2027


BEQUES MAJORS DE 30

* beques formatives dirigida a persones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior


ACCÉS AL BOIB 👇

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació deles Illes Balears (SOIB), per la qual s’aprova la convocatòria de beques formatives dirigida apersones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quartd’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial degrau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per als períodes 2022-2023,2023-2024 i 2024-2025


Per a més informació podeu passar pel DIOP ¡

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada