dimarts, 23 de febrer del 2021

Jornades de Portes Obertes virtuals

 Jornades de Portes Obertes virtuals UIB


Si voleu anar a  la universitat, podeu entrar a les Jornades de la UIB 


La UIB obri les portes de la Universitat en format virtual, amb presentacions dels estudis de grau i serveis del campus universitari (del 22 al 31 de març de 2021, en horari d'horabaixa)

Portes obertesAltres Xerrades virtuals 

CONVOCATÒRIES PROVES D'ACCÉS A CFGM I CFGS


PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS 


El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:


Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 23 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 d’abril.
Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 12 i 13 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 20 de maig.

 


Més informació en els següent enllaç: 👇👇

http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_acces_2021_grau_mitja_0/
El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:


Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 23 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 d’abril.
Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 12 i 13 de maig.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 20 de maig


Més informació en els següent enllaç: 👇👇

http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_dacces_2020_grau_superior/

 

 

CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES

 Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.


Calendari: 

Inscripcions del 3 al 12 de març de 2021 ambdós inclosos

Realització de les proves:  dins el període comprès entre el dia 3 i el 28 de maig, 


En el següent enllaç hi trobareu tota la informació

http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2021/