divendres, 20 de gener de 2023

Estudis UniversitarisEl títol de tècnic superior dona accés als estudis universitaris que tenen vinculació amb el CFGS realitzat. Aquesta via accés no requereix fer la prova d’accés a la Universitat (PBAU). La nota d'accés a la Universitat és la mitjana de l'expedient acadèmic del cicle formatiu de grau superior, encara que opcionalment es pot fer el bloc d’admissió de la PBAU per apujar la nota.

Els cicles formatius de grau superior proporcionen una sèrie d’avantatges a l'hora de continuar amb un grau universitari, com ara afrontar la carrera amb els coneixements pràctics adquirits durant el CFGS i també gaudir de reconeixement de crèdits universitaris amb mòduls cursats al CFGS.

Enllaços d'interès

dilluns, 26 de setembre de 2022

BEQUES D'ÈXIT

Ja ha sortit la convocatòria de les beques d'èxit pel curs 2022-23. 

BEQUES MAJORS DE 18 I MENORS DE 30

* per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 matriculades en els cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, durant els cursos 2022-2025,

Requisits:

Alumnes que cursin FP 

a) Estar matriculat en un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB. 

En el cas específic dels alumnes de cicles d'FP de 2.000 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives (s'hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball). 

b) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2022-2023 No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

ACCÉS AL BOIB 👇

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació deles Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Jove: Beques d’Èxit per a l’estudi2022-2025», del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys imenys de 30 matriculades en els cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de personesadultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostingutsamb fons públics de la CAIB, durant els cursos 2022-2025, i inscrites en el Sistema Nacional deGarantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període2021-2027


BEQUES MAJORS DE 30

* beques formatives dirigida a persones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior


ACCÉS AL BOIB 👇

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació deles Illes Balears (SOIB), per la qual s’aprova la convocatòria de beques formatives dirigida apersones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quartd’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial degrau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per als períodes 2022-2023,2023-2024 i 2024-2025


Per a més informació podeu passar pel DIOP ¡

BEQUES NESE

 


Beques per l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu – NEE i Altes Capacitats.

 

Us recordam que fins dia 30 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Us pregam que reviseu detingudament les sol·licituds abans d’entregar-les al centre.

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i al portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html


Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al correu electrònic beques@dgpice.caib.es.

BENVINGUTS I BENVINGUDES

 US DESITJAM QUE TINGUEU

 UN BON COMENÇAMENT DE CURS¡¡¡

2022-2023 

divendres, 3 de juny de 2022

FP DUAL ÉS FP INTENSIVA

La formació professional DUAL es diu des del 12 de maig de 2022 FORMACIÓ PROFESSIONAL INTENSIVA 

 Aquesta formació professional es realitza alternant la formació al centre educatiu i a l'empresa amb l'activitat productiva i retribuïda en el marc d'un contracte laboral de formació en alternança.

Destinataris:   
Per a la subscripció dels contractes de formació en alternança, les persones interessades han de complir, a més dels requisits d'accés als cicles formatius, els requisits següents: 
    a. Tenir setze anys, o complir-los dins l'any d'inici del cicle de formació professional intensiva. 
    b. No tenir una qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte de formació. 
    c. Estar inscrit com a demandant d'ocupació en una oficina d'ocupació en el moment de formalitzar el contracte de formació en alternança.

Durada i estructura: 
L'FP intensiva s'ha d'estructurar en dos cursos acadèmics.


Tota la informació la trobareu 👉     FP INTENSIVACALENDARI 👇